Audiobundels

Ondersteunende
Modules 

Op je eigen tempo

Audio- en videolessen rond een specifiek thema, ofwel steunend, ofwel adviserend, die super waardevol zijn voor jou als nieuwe moeder. Plug je oortjes in tijdens het voeden of de lange, eenzame nachten en ervaart steun, verschillende invalshoeken en korte tips en adviezen die je naar eigen inzicht en situatie kunt toepassen. De audio’s, video’s en bijkomende opdrachten zijn kort, sepcifiek afgestemd op het thema van je aankoop en gemakkelijk met meerdere onderbrekingen te volgen, op je eigen tempo. Binnenkort verschijnen de eerste module;  ‘Slopend Slaapgebrek’.